مقدار و نماد ارز مورد نظر را در بخش های مربوطه وارد نمایید

برای مثال جهت تبدیل نرخ 2 اتریوم به دش

در قسمت Amount عدد دو را وارد نمایید ، در بخش From نماد ارز اتریوم یعنی ETH را که شروع به تایپ کنید لیستی باز خواهد شد که نماد را از لیست باید انتخاب کنید.در قسمت TO برای نماد ارز دش یعنی DASH به همین شکل عمل کنید و سپس کلید CONVERT را کلیک کنید

نتیجه تبدیل بر اساس آخرین قیمت ارزها در زیر کلید کانورت به نمایش در خواهد آمد